1st EPAL of Paramithia, Greece : 39.466601, 20.503567